dijous, 16 de febrer de 2012

Semblança professional de la Isabel

Al web del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, trobareu aquesta breu semblança professional de la Isabel

SEMBLANÇA PROFESSIONAL D’ISABEL GÓMEZ ALEMANY
Professora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Qui va conèixer la Isabel durant el seus anys d’estudiant –a finals dels seixanta del s. XX– sap que ja llavors era una treballadora a temps complet. Tenaç i eficient.

Ni que no fossim del mateix curs, la consideràvem una estudiant excel·lent. Entre classe i classe, te la trobaves capbussada en els llibres o en els apunts. Sovint estudiant cooperativament amb alguna companya. Coincidíem a la biblioteca, als passadissos o al claustre de Lletres de l’antic edifici de la Universitat de Barcelona a la Plaça Universitat. Ella mai no estava ociosa; semblava no permetre’s un moment de descans.

A hores d’ara, algunes i alguns de nosaltres hem compartit tantes coses que es fa difícil anomenar-les totes: feina, projectes, tasques, afanys, il·lusions, expectatives. Alguns assumptes han estat reeixits; d’altres han quedat en projecte; algun n’hi ha que ha fet fallida. Però… la tenacitat, la perseverància i l’eficàcia que ja apuntaven en aquella jove estudiant sempre han caracteritzat la participació activa i compromesa de la Isabel en tot el que ha fet.

Treballadora com la que més. Sempre disposada a aprofundir i a anar un xic més enllà. Defensora de conceptes i criteris que l’han convençut, fonamentant-los i argumentant-los amb rigor i professionalitat.

Incansable per impulsar i contribuir a què els equips de treball comparteixin, avancin i produeixin. Impulsora del treball interdisciplinar i de la coordinació entre la Psicologia de l’Educació i les Didàctiques Específiques.
Partícep de la gestió de la Facultat de Ciències de l’Educació, com també de la formulació i reformulació de plans d’estudi, de l’elaboració i coordinació de propostes de treball amb l’estudiantat.

Preocupada per a què les, i els, estudiants aprenguin de forma significativa i funcional; que ho facin cooperativament; que desenvolupin actituds d’estudi rigorós, de recerca, de treball en equip.
Punt de recolzament important per a qui ha acompanyat en la realització de les seves tesis. Ha apostat pel relleu generacional, donant suport al professorat jove en el camí costerut de construir-se un itinerari professional a la universitat, reivindicant i cercant escletxes perquè puguin obtenir un espai en el Departament.

Conscient de la importància de la formació integral d’infants i joves, ha defensat i practicat el treball coordinat entre diverses àrees del saber en el marc de l’ensenyament primari, secundari i universitari. Conjuntament amb professorat de Didàctiques Específiques de l’Especialitat de Mestre d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació, han ofert a l’estudiantat iniciatives de treball coordinat; ha format part d’equips de práctica reflexiva interdisciplinar amb professionals de l’educació; ha participat en projectes de recerca on conflueixen i s’entreteixeixen aportacions des de la Psicologia de l’Educació i des d’algunes Didàctiques Específiques

Mestre de mestres. Treballant colze a colze amb professionals de l’educació. Defensora d’una universitat arrelada i compromesa amb la societat.

Capdavantera, difusora i practicant del treball cooperatiu.

Compromesa personalment, professionalment i socialment. En l’àmbit proper, en la universitat, en el departament, en el barri, en la ciutat, en el país, en el món. Amb la família; amb les amistats; amb els equips de treball; amb l’estudiantat; amb professionals de l’educació; amb…

Com expressava l’Àngels Prat –professora de Didàctica de la Llengua i companya de la facultat de Ciències de l’Educació–, en l’acte de comiat de la Isabel:

Isabel, ara voldríem quedar amb tu per iniciar una tasca… 
Isabel, ara voldríem trobar-te pels camins que serpentegen entre les aules… 
Ara voldríem…

Publicacions; experiències i sabers compartits; treball conjunt amb mestres i altres professionals de l’educació; participació en equips de recerca; cursos en diverses contrades;… Tot allò que d’ella està en nosaltres, procurarem difondre-ho. Com deia la Laia Viladot, una altra de les companyes de facultat –professora de Didàctica de la Música, d’entre les joves que faran el relleu generacional–, no podem saber on arribarà la seva influència.

Gràcies, Isabel! Per la teva tasca; pel teu suport i acompanyament; per la teva empatia; per la teva solidaritat; per la teva professionalitat…

Bellaterra, gener del 2012
Lourdes Molina Simó
Dpt. De Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada